/ Khotech - sprytne pluginy do Chrome - blog | KRS Scout

Jak pobrać sprawozdanie finansowe Spółki w KRS Scout

Sprawozdanie finansowe jest to dokument sporządzany na zakończenie roku obrotowego Spółki przez Zarząd. Po podpisaniu przez Zarząd i czasami również po weryfikacji przez biegłego rewidenta sprawozdanie jest składane do Urzędu Skarbowego oraz powinno zostać ujawnione w KRS.

Jakie informacje znajdują się w sprawozdaniu

W sprawozdaniu finansowym zazwyczaj znajdują się informacje o sytuacji finansowej Spółki oraz o jej wynikach w zakończonym roku obrotowym. W sprawozdaniu najczęściej znajdują się następujące sekcje: Bilans, Rachunek Zysków i Strat (RZiS), Zestawienie zmian w kapitale, Rachunek przepływów pieniężnych.

W jakim formacie ujawnione jest sprawozdanie

Od 2018 roku sprawozdanie składane jest przez internet. Obecnie sprawozdanie składa się w formie podpisanego cyfrowo pliku XML. Aby wyświetlić takie sprawozdanie w czytelnej formie należy posłużyć się specjalnym oprogramowaniem

Jak przejrzeć sprawozdanie finansowe

Jak pobrać sprawozdanie w KRS Scout

Używając rozszerzenia KRS Scout przejrzenie sprawozdania jest bardzo proste. Wystarczy wyszukać interesującą nas Spółkę, i na dole ekranu odnaleźć jeden z 3 przycisków: Sprawozdanie, Odpis Aktualny, Odpis Zupełny. Po kliknięciu na przycisk Sprawozdanie program sam znajdzie i pobierze ostatnie sprawozdanie XML, przekształci je do czytelnego formatu i wyświetli na ekranie.

Jak zapisać przeglądane sprawozdanie finansowe

Jak pobrać sprawozdanie w KRS Scout

Przeglądane sprawozdanie finansowe możemy zapisać do Excela klikając odnośnik na górze strony, albo możemy wydrukować je do PDF naciskając skrót CTRL+P i wybierając “Zapisz do PDF” w ustawieniach wydruku.