/ Khotech - sprytne pluginy do Chrome - blog | KRS Scout

Jak pobrać odpis Spółki w KRS Scout

Odpis Spółki jest to kompendium informacyjne na temat danych o Spółce przechowywanych przez KRS. Znajdują się tam takie informacje jak adres spółki, jej forma, data założenia, informacje dotyczące stanu spółki (czy jest w likwidacji, w upadłości), członkowie Organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Komplementariusze, Komandytariusze, itp.), a także w przypadku Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy posiadający więcej niż 10% udziałów. Reguluje to art. 38 pkt 8 pkt c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpis Aktualny

W odpisie aktualnym ujawniony jest stan bieżący, oczywiście z uwzględnieniem wolnego działania KRS - nieraz publikacja wzmianek zajmuje sądom rejestrowym nawet kilka miesięcy.

Odpis Zupełny

Odpis zupełny różni się od odpisu aktualnego tym, że zawiera on pełną historię zmian od początku założenia Spółki. Możemy prześledzić więc zmiany w zarządzie, w gronie wspólników, adresy itp.

Jak pobrać odpis za pomocą KRS Scout

Jak pobrać odpis w KRS Scout

Używając wtyczki do Chrome KRS Scout pobieranie odpisu zarówno zupełnego jak i aktualnego jest bardzo proste. Wystarczy wyszukać interesującą nas Spółkę, i na dole ekranu odnaleźć jeden z 3 przycisków: Sprawozdanie, Odpis Aktualny, Odpis Zupełny. Po kliknięciu na przycisk Odpis Zupełny lub Odpis Aktualny wyrany typ odpisu zostanie pobrany w formacie PDF.